Masz firmę w Polsce?
Zdobądź darmowy sklep na Sipoko.pl
Zacznij od razu sprzedawać swoje produkty tysiącom potencjalnych klientów

Gwarancja Bezpiecznych Zakupów

Sipoko opracowało specjalną gwarancję, która może chronić wszystkich konsumentów w przypadku napotkania problemów z zamówieniem lub braku wsparcia ze strony sprzedawcy. Aby to zrobić, po prostu skontaktuj się z naszą pomocą.

WPROWADZANIE

Większość transakcji dokonanych na Sipoko Marketplace kończy się bez problemów, ponieważ nasi sprzedawcy, zanim zostaną zatwierdzeni i będą mogli rozpocząć sprzedaż, są dokładnie sprawdzani przez naszych pracowników.
Sipoko gwarantuje, że każdy, kto zdecyduje się sprzedawać na tym Rynku:
. jest sprzedawcą włoskim, który prowadzi działalność wyłącznie i wyłącznie na terytorium kraju;
ii. jest certyfikowanym sprzedawcą posiadającym firmę (fizyczną lub wirtualną) działającą na terenie kraju lub na innych platformach internetowych;
iii. wszyscy sprzedawcy przeczytali i zaakceptowali nasze zasady dotyczące sprzedaży oraz wniosków konsumenckich o zwroty i zwroty;
iv. produkty oferowane do sprzedaży na Rynku są zgodne z wytycznymi zawartymi w Prawnej Gwarancji Zgodności.

Mimo to może się zdarzyć, że z zakupem pojawią się trudności; Właśnie z tego powodu dzięki Gwarancji Bezpiecznych Zakupów chcemy mieć pewność, że konsument otrzyma zakupiony przez siebie produkt, a procedury zwrotu i zwrotu pieniędzy odbywają się dedykowaną ścieżką, o ile spełnione są określone wymagania.


KIEDY MA ZASTOSOWANIE GWARANCJI BEZPIECZNE ZAKUPY

Gwarancję Bezpiecznego Zakupu można zastosować w następujących przypadkach:
1. konsument nie otrzymał produktu
2. otrzymany produkt nie jest zgodny z opisem na karcie produktu
3. Konsument nie uzyskał odpowiedzi od Sprzedawcy w sprawie żądania zwrotu i zwrotu towaru

Nasze zasady nakładają na sprzedającego obowiązek samodzielnego zajęcia się całą procedurą zwrotu i zwrotu pieniędzy. Ale w przypadku, gdy nie można znaleźć rozwiązania (lub sprzedawca nie odpowiada na żądania konsumentów za pośrednictwem usługi przesyłania wiadomości), nasz personel jest gotowy udzielić niezbędnej pomocy, aby spory mogły zostać rozwiązane w możliwie najkrótszym czasie.


OPERACJE WSTĘPNE

Przed zwróceniem się do Sipoko o skorzystanie z Gwarancji Bezpiecznych Zakupów przypominamy, że konsument jest proszony o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą za pomocą udostępnionego przez portal komunikatora i zgłoszenie zwrotu za pomocą dedykowanego przycisku dostępnego po kliknięciu w Konto > Zamówienia > Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Sprzedawca ma 24 godziny na odpowiedź na wiadomości konsumentów i 30 dni na przetworzenie zwrotu i zwrotu produktu.
W przypadku niedotrzymania tych terminów konsument ma prawo zwrócić się do nas o pomoc; będziemy pośredniczyć i kontaktować się ze sprzedawcą w celu rozwiązania wszelkich sporów.


CO OBEJMUJE GWARANCJA

Nasza gwarancja obejmuje większość transakcji dokonywanych za pośrednictwem Rynku. Szczegółowo gwarancja obejmuje:
1. niedostarczenie zamówionego produktu;
2. niezadowolenie z powodu otrzymania produktu niezgodnego z opisem na stronie;
3. brak odpowiedzi sprzedawcy na prośby o zwrot;
4. brak zwrotu pieniędzy

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy konsument zażąda zwrotu i zwrotu nieprawidłowo zakupionego produktu.


PROŚBA O POMOC W PRZYPADKU NIEDOSTAWY

Na Sipoko każdy sprzedawca ma swobodę w ustalaniu własnego czasu wysyłki; oglądając produkt na stronie, będziesz mógł poznać szacowany dzień dostawy w zależności od adresu domowego.
W przypadku niedotrzymania tego terminu w pierwszej kolejności zalecamy sprawdzenie statusu przesyłki poprzez kliknięcie Zamówienia. Jeżeli zamówienie zostało wysłane, ale paczka nie została jeszcze dostarczona, kupujący może skontaktować się ze sprzedawcą poprzez napis Kontakt ze sprzedawcą i poprosić o wyjaśnienie w tej sprawie.
Jeśli sprzedający nie udzieli odpowiedzi, kupujący ma prawo poprosić o naszą pomoc; skontaktujemy się ze sprzedawcą i spróbujemy znaleźć rozwiązanie.


PROŚBA O POMOC W PRZYPADKU NIEZGODNEGO PRODUKTU

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży każdy sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia „karty produktu” poprzez wpisanie wszystkich wymaganych przez system wariantów w celu umożliwienia prawidłowej identyfikacji przez potencjalnego konsumenta. Gdy konsument składa zamówienie, ale otrzymuje inny produkt (który w związku z tym nie odpowiada temu opisanemu na potwierdzeniu zamówienia), jest proszony o skontaktowanie się ze sprzedawcą za pośrednictwem komunikatora, klikając jego imię; w tym momencie sprzedawca jest zobowiązany do zaproponowania rozwiązania problemu.
Możesz zdecydować, czy:


1. zaproponować wymianę produktu

lub

2. kontynuować zwrot produktu


W przypadku, gdy konsument nie otrzyma odpowiedzi lub po zwrocie nie otrzyma stosownego zwrotu pieniędzy, ma on prawo poprosić o naszą pomoc.


WNIOSEK O POMOC W PRZYPADKU BRAKU ZWROTU

Jeśli konsument zdecyduje się zrezygnować z zakupu dokonanego na Rynku i nie zaakceptować propozycji wymiany, ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt.
Zwrot ten musi zostać zrealizowany przez sprzedawcę w ciągu 30 dni, bez obciążania konsumenta dodatkowymi kosztami dodatkowymi.
Zwrot pieniędzy musi być dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył klient do dokonania zakupu.
Po upływie 30 dniowego terminu Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu przyspieszenia procedury; ale jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, możesz skorzystać z Gwarancji Bezpiecznego Zakupu i poprosić o naszą pomoc.


 • WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZWROTU PRODUKTÓW

Aby poznać szczegółowo terminy zwrotów zamówionych w serwisie produktów, na tej stronie będzie można zapoznać się z naszymi wytycznymi dotyczącymi terminów i ewentualnych wyjątków w tym zakresie.


WYDŁUŻONY CZAS GWARANCJI BEZPIECZNEGO ZAKUPU

Istnieją sytuacje, w których czasy zawarte w niniejszej gwarancji mogą ulec wydłużeniu: wykorzystana poczta, święta (Boże Narodzenie), opóźnienia spowodowane klęskami żywiołowymi (trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi), stany wyjątkowe, strajki lub oszustwa.


NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE KONSUMENTÓW

Gwarancja bezpiecznego zakupu została zaprojektowana w celu ochrony zakupów konsumenckich. Aby jednak niniejsza Gwarancja była stosowana w jak najlepszy sposób, konsumenci muszą przestrzegać zasad dotyczących ich zachowania wobec sprzedawców.
Poniżej przedstawiono szereg zachowań nieakceptowanych przez Sipoko w odniesieniu do jakiejkolwiek komunikacji podejmowanej ze sprzedawcami.
To jest niedozwolone:
1. poproś o coś, czego nie ma na aukcji: inna metoda płatności, usługa wysyłkowa nieoferowana przez sprzedawcę itp.
2. sfałszować: oświadczyć, że nie otrzymałeś towaru, gdy wyraźnie wskazano, że produkt został dostarczony do odbiorcy, fałszywie oświadczyć, że towar jest niezgodny z opisem na rynku
3. Nadużywanie usługi zwrotu: użycie lub uszkodzenie przedmiotu, który ma zostać zwrócony, lub zwrot innego przedmiotu niż otrzymany
4. Nadużywanie systemu wiadomości: wysyłanie zastraszających wiadomości do sprzedawcy lub zerwanie wstępnej umowy

Konsumenci wykonujący czynności opisane w niniejszym paragrafie nie będą mogli korzystać z Gwarancji Bezpiecznych Zakupów i spotkają się z szeregiem środków ograniczających, takich jak reklamacje, cofnięcie możliwości otwierania wniosków o zwrot, aż do możliwości zawieszenia konta.


Proszę zanotować! W przypadku napotkania problemu, który nie został określony w niniejszej gwarancji lub wyraźnie wskazany w umowie sprzedaży Sipoko, zapraszamy do zgłoszenia go do nas; przeanalizujemy przypadek i spróbujemy znaleźć rozwiązanie, aktualizując naszą gwarancję, a w konsekwencji nasze zasady sprzedaży.

FAQ Gwarancja Bezpiecznych Zakupów

 • Co to jest Gwarancja Bezpiecznych Zakupów?

  Sipoko opracowało gwarancję ad hoc stworzoną w celu ochrony konsumentów w odniesieniu do zakupów dokonywanych na rynku. W przypadku wykrycia problemu związanego z zamówieniem i braku odpowiedzi od danego sprzedawcy, konsument ma prawo zwrócić się o pomoc.

 • Dlaczego istnieje ta Gwarancja? Czy zakupy w witrynie są niebezpieczne?

  W odwrotnej kolejności! Zakupy dokonywane na naszej giełdzie oraz produkty oferowane do sprzedaży są bezpieczne i certyfikowane, ponieważ sprzedawcy, którzy tam działają, są dokładnie sprawdzani przed akceptacją. Nawet jeśli zdarza się to bardzo rzadko, może się zdarzyć z różnych powodów, że sprzedawca nie odpowie na zapytania klientów w terminach określonych przez nasze zasady sprzedaży. I właśnie w takich przypadkach konsument może skorzystać z tej gwarancji.

 • W jakich przypadkach można zastosować Gwarancję?

  Gwarancję Bezpiecznych Zakupów można zastosować w odniesieniu do wszystkich problemów związanych z zamówieniami złożonymi na rynku: niedostarczenie produktu, otrzymanie produktu innego niż zamówiony lub uszkodzony, żądania zwrotu lub zwroty nie zaakceptowane lub nieudane.

 • Co musisz zrobić, aby z nich skorzystać?

  Jeśli już skontaktowałeś się ze sprzedawcą, ale on nie odpowiedział, nie był w stanie zapewnić odpowiedniego rozwiązania Twojego problemu lub nie dokonał zwrotu w terminie określonym przez nasze wytyczne dotyczące zwrotów (dostępne na tej stronie), Ty możesz się z nami skontaktować za pomocą przycisku WSPARCIE, który znajduje się nad paskiem wyszukiwania i na dowolnej stronie witryny.

 • Co się dzieje po zwróceniu się do nas o pomoc?

  Jak tylko otrzymamy Twoją prośbę o pomoc, przeanalizujemy Twoją sprawę i skontaktujemy się bezpośrednio ze sprzedawcą występującym jako mediator w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. W naszym interesie jest, aby każda sprzedaż dokonywana w serwisie kończyła się w najlepszy sposób zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego.

 • Czy są przypadki, w których gwarancja nie może być zastosowana?

  Bez uszczerbku dla faktu, że gwarancja obejmuje większość zakupów dokonywanych na rynku, jedyne przypadki, w których gwarancja nie ma zastosowania, dotyczą nieprawidłowego zachowania ze strony konsumenta, takiego jak: prośby o produkty lub cechy produktu nie podane za w reklamie sprzedaży, nadużywanie usługi oceny sprzedawcy poprzez informację zwrotną w celu zastraszenia sprzedawcy lub lekceważące zachowanie wobec sprzedawców.