Masz firmę w Polsce?
Zdobądź darmowy sklep na Sipoko.pl
Zacznij od razu sprzedawać swoje produkty tysiącom potencjalnych klientów

Recykling

Termin „recykling” odnosi się do zestawu metodologii mających na celu odzyskiwanie użytecznych materiałów z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, a nie składowania ich na składowiskach. W ten sposób zapobiega się marnotrawstwu użytecznych materiałów, gwarantowana jest trwałość cyklu produkcji/użytkowania materiałów oraz zapobiega się emisji gazów cieplarnianych, które są bardzo szkodliwe dla środowiska. 


Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo przetwarzać odpady, które codziennie produkujemy w domu; w tym małym przewodniku chcemy przekazać przydatne informacje na temat prawidłowego recyklingu ZSEE (odpadów z materiałów elektrycznych i elektronicznych, żarówek, baterii).

Recykling
JAKI JEST TERMIN ZSEE?

Termin ZSEE oznacza wszystkie odpady pochodzące Zuzyte Sprezet Elektrycznoy i Elektroniczny, które już nie działają. W zależności od typu można je podzielić na pięć kategorii:

 • Grupowanie R1: urządzenia służące do wymiany temperatury (lodówki, zamrażarki, urządzenia do przechowywania żywności...)
 • Grupowanie R2: ekrany, monitory i telewizory (ekrany, monitory, telewizory plazmowe z płaskim ekranem, ramki cyfrowe...)
 • Grupowanie R3:lampy i źródła światła (świetlówki, żarówki LED, świetlówki kompaktowe...)
 • Grupowanie R4: duże AGD (pralki, kotły, podgrzewacze wody, kaloryfery, urządzenia wentylacyjne...)
 • Grupowanie R5: małe AGD i sprzęt IT (odkurzacze, żelazka, tostery, frytownice, kamery wideo, komputery, smartfony...)


Ponieważ produkty te są obecne w każdym domu, a my w Sipoko jesteśmy blisko problemu zanieczyszczenia środowiska, uważamy, że słuszne jest przekazanie informacji na temat prawidłowej utylizacji tych urządzeń.

Pomóż nam pomóc środowisku, przestrzegaj tych prostych zasad.
 • JAK ROZPOZNAWAĆ ZSEE I PRAWIDŁOWO UTYLIZOWAĆ?

Jak już powiedzieliśmy, wszystkie odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który przestał działać i nie nadają się do użytku, należą do kategorii ZSEE. Telefon komórkowy, komputer (ale także zwykła żarówka, której używasz do oświetlania sypialni), jeśli nie są prawidłowo utylizowane, mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska.


Łatwo rozpoznać tego typu produkty, ponieważ są one oznaczone tym symbolem:

ZSEE

Odpady te należy utylizować oddzielnie, a nie razem z odpadami domowymi, ponieważ zawierają szkodliwe substancje, które mogą poważnie zaszkodzić otaczającemu nas środowisku.

Z tego powodu Unia Europejska opracowała prawodawstwo (zawarte w Pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym), które ma na celu zapewnienie, że:

 • producenci są bardziej odpowiedzialni za przetwarzanie i recykling tych produktów
 • przypomina o znaczeniu właściwej utylizacji odpadów
 • możliwe jest zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych i zmniejszenie wykorzystania składowisk

Dlatego, biorąc za punkt odniesienia dyrektywy ustawodawcze, postanowiliśmy przyczynić się do ochrony planety, dostarczając Państwu informacji na temat prawidłowej utylizacji:

 1. ODPADY ZSEE
 2. BATERIE
 3. ŻARÓWKI


1. ZSEE: KOMPUTERY, DRUKARKI, TELEFONY KOMÓRKOWE, URZĄDZENIA...

Niezwykle ważny jest odpowiedni recykling tych odpadów, ponieważ jest to szybko rozwijająca się kategoria; w rzeczywistości większość z nich nie jest prawidłowo poddawana recyklingowi, co może powodować uwalnianie do powietrza substancji i materiałów, które, jeśli nie są odpowiednio traktowane, mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla przyrody i środowiska, ale także dla nas.

Recykling ZSEE

Jeśli chcesz wiedzieć, które punkty zbiórki znajdują się najbliżej Twojego domu, skorzystaj z tego linku:
CENTRA KOLEKCJI
Po prostu wybierz swój region na mapie, aby zobaczyć dostępne Centra Zbiorów i poznać ich dokładny adres.


2. BATERIE

Zużyte baterie i baterie stanowią inny rodzaj odpadów, które należy usuwać osobno, a nie razem z odpadami domowymi, ponieważ zawierają substancje, które można poddać recyklingowi i inne (takie jak ołów, cynk lub rtęć), które zamiast tego stanowią poważne zagrożenie dla środowiska wokół nas.

Zapewniając prawidłową utylizację tych odpadów, możesz przyczynić się do recyklingu tych substancji, które następnie mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych ogniw i baterii (i nie tylko).

Baterie

Istnieją również dedykowane punkty zbiórki baterii i baterii. Możesz kliknąć ten link, aby znaleźć te najbliżej Twojego domu:
PUNKTY ODBIORU BATERIE
Wybierając swój region na mapie, będziesz mógł zobaczyć pełną listę punktów, w których możesz poddać recyklingowi zużyte baterie.


3. ŻARÓWKI

Może się to wydawać dziwne, ale żarówki również należą do tej kategorii odpadów; niektóre typy w rzeczywistości zawierają niewielką ilość rtęci, która, jeśli nie zostanie odpowiednio usunięta, może stanowić poważne zagrożenie dla otaczającego nas środowiska.

Zarówki

Niektóre żarówki można bezpiecznie wyrzucić wraz z odpadami domowymi; inne zamiast tego (takie jak diody LED lub neony) nie mogą być normalnie utylizowane, ponieważ zawierają materiały, które po rozproszeniu w środowisku mogą powodować poważne problemy dla środowiska. 

Z tego powodu tego typu żarówki muszą być koniecznie usuwane tak, jakby były ZSEE.

Aby znaleźć najbliższe punkty zbiórki, kliknij ten link:
PUNKTY ZBIERAJĄCE ŻARÓWKI
Wystarczy wybrać swój region na mapie, aby wyświetlić listę dostępnych punktów odbioru i poznać dokładny adres.


ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Jak przewidziano w dyrektywie zawartej w dekrecie legislacyjnym 116/2020, do 2024 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały przestrzegać tego, co zostało zdefiniowane jako „Extended Producer Responsibility” (z angielskiego terminu Extended Producer Responsability), którego celem jest promowanie wykorzystania materiałów biologicznych, które można łatwo poddać recyklingowi oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowej utylizacji odpadów opakowaniowych.


EPR


Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną stroną dostępną pod adresem tym linkiem.

Czy ta strona była pomocna?