Masz firmę w Polsce?
Zdobądź darmowy sklep na Sipoko.pl
Zacznij od razu sprzedawać swoje produkty tysiącom potencjalnych klientów

Przetwarzanie danych osobowych

Sipoko może wykorzystywać dane zebrane w różnych fazach korzystania z witryny (rejestracja, zakupy), aby umożliwić nam poprawę jakości przeglądania i jeszcze łatwiejsze dokonywanie zakupów.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2016/679

1. Definicja GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) to opracowane przez Parlament Europejski rozporządzenie mające na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych osób przebywających na terenie Unii Europejskiej. Ochrona prywatności i informacji, które użytkownicy udostępniają za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji dostępnych na stronie (formularze kontaktowe, wiadomości osobiste, komentarze itp.) ma fundamentalne znaczenie.

Z tego powodu Sipoko informuje, że dane osobowe, które zostaną podane podczas uzyskiwania dostępu do witryny i interakcji z oferowanymi przez nią usługami, będą traktowane zgodnie z postanowieniami opublikowanymi w niniejszym oświadczeniu.

2. Przesłanka

Sipoko sporządziło następujące informacje zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 opracowanego przez Parlament Europejski. Informacje te dostarczają najważniejszych informacji dotyczących gromadzenia danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników podczas rejestracji w serwisie, podczas korzystania z oferowanych usług oraz podczas dokonywania zakupu, a także w przypadku prośby o udzielenie informacji oraz w przypadku wysłania formularz zgłoszeniowy.

Wprowadzone przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Sipoko jako podmiot uprawniony, a w przypadku zakupu dane te będą widoczne również dla Sprzedającego udostępniającego produkt. Ci ostatni mogliby następnie przekazywać te dane dostawcom zewnętrznym, takim jak kurierzy odpowiedzialni za wysyłkę.

Sipoko pełni rolę administratora danych osobowych użytkowników jako administrator Marketplace, dostawca usługi rejestracji oraz odpowiedzialny za aktualizację przetwarzania danych osobowych wprowadzanych na platformie.

Sprzedający przejmuje rolę właściciela przetwarzania danych osobowych w przypadku zakupu przez kupującego. Dane, które będą przetwarzane, to dane ściśle niezbędne do wykonania umowy kupna, a także dane podane w przypadku korzystania z systemu wiadomości lub żądań zwrotu.


3. Administrator danych i dane kontaktowe

Sipoko uważa się za właściciela przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem usług udostępnianych użytkownikom i sprzedawcom w zakresie funkcjonowania strony oraz sprzedaży produktów i usług.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących im praw, użytkownicy mogą kontaktować się z Sipoko wysyłając zapytanie za pomocą formularza dostępnego w sekcji Obsługa pod nagłówkiem "Skontaktuj się z nami".

Dane kontaktowe Sprzedających znajdują się na stronie poświęconej sklepowi Sprzedawcy, dostępnej po kliknięciu w jego nazwę. W ten sposób możliwe będzie przejrzenie karty informacyjnej sprzedawcy oraz poznanie wszystkich metod kontaktu.


4. Rodzaj gromadzonych danych

Sipoko gromadzi dane osobowe użytkowników i sprzedawców zarejestrowanych na stronie, aby spróbować ulepszyć oferowane usługi i zagwarantować doskonałe doświadczenia kupna i sprzedaży. Podczas przeglądania mogą być zbierane różne rodzaje danych:

 • dane podane bezpośrednio przez użytkownika lub przez sprzedawcę (pkt 4.1)
 • dane osobowe zbierane automatycznie (paragraf 4.2)
 • dane otrzymane z innych źródeł (pkt 4.3)

4.1 Dane osobowe podane bezpośrednio przez użytkownika lub przez sprzedawcę

Wszystkie dane wprowadzone podczas korzystania z usług udostępnianych przez Sipoko są gromadzone i przechowywane przez czas ściśle niezbędny do umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszych usług w sposób płynny i ciągły. Należą do tej kategorii:

 • dane wprowadzone podczas rejestracji w serwisie;
 • wyszukuje produkty lub usługi;
 • działania polegające na dodawaniu lub usuwaniu produktów z koszyka lub listy życzeń;
 • wysyłanie zamówień lub próśb o informacje za pośrednictwem komunikatora lub poprzez wypełnienie formularzy;
 • zainicjowanie wniosku o zwrot;
 • zamieszczanie komentarzy lub recenzji.

Przykładami takich danych są imię i nazwisko, wiek, adres e-mail i adres dostawy, stosowane metody płatności, informacje o lokalizacji, adres IP, treść recenzji lub komentarzy, informacje zawarte w sekcji "Szczegóły profilu", NIP.

4.2 Dane osobowe zbierane automatycznie

Jako administratorzy szeregu usług, niektóre dane osobowe mogą być zbierane automatycznie podczas przeglądania witryny; w ten sam sposób wykorzystujemy również pliki cookies (których dokumentacja jest dostępna tutaj), które pozwalają nam uzyskiwać określone rodzaje danych podczas korzystania z naszych usług. Należą do tej kategorii:

 • dane dotyczące adresu IP używanego przez Twoje urządzenie w celu uzyskania dostępu do Internetu;
 • poświadczenia (nazwa użytkownika i hasło) używane do uzyskania dostępu do strony;
 • jakiekolwiek błędy w użytkowanym urządzeniu;
 • interakcja i funkcjonalność naszych usług;
 • czasy ładowania stron lub czas przeglądania;

Dane tego typu mogą również zawierać informacje techniczne wykorzystywane do zapobiegania oszustwom.

4.3 Dane osobowe otrzymane z innych źródeł

Dane osobowe, które możemy otrzymać z innych źródeł (takich jak kurierzy) są przechowywane wyłącznie w celu ułatwienia i przyspieszenia przyszłych zakupów. Dane tego typu mogą obejmować:

 • aktualne informacje o adresie dostawy;
 • wyniki wyszukiwania i linki;
 • dane dotyczące zdolności kredytowej wykorzystywane do zapobiegania lub wykrywania oszustw.


5. Cel zabiegu

Sipoko, jako właściciel praw opisanych w ust. 3, będzie przetwarzać dane wprowadzone przez użytkownika w celu udostępnienia ich wszystkim i ulepszenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej strony. Za zgodą użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w różnych celach:

 • Marketing: wysyłanie informacji i komunikatów promocyjnych, biuletynów, kuponów rabatowych i ofert specjalnych;
 • Pomoc: udzielanie odpowiedzi na prośby o informacje, raporty lub skargi;
 • Cele administracyjno-księgowe: kontrola płatności i wystawienie faktury zakupu;
 • Profilowanie: monitorowanie zachowań użytkowników w serwisie w celu wysyłania spersonalizowanych ofert;
 • Niewłaściwe korzystanie z witryny: monitorowanie zachowań użytkowników w celu uniknięcia sporów;
 • Realizacja praw: umożliwienie użytkownikowi skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz innych praw związanych z zawarciem umowy kupna;
 • Ustanowienie lub obrona prawa;
 • Ochrona danych związanych ze zdrowiem: wprowadzanie "wrażliwych" danych dotyczących zdrowia osoby.

Podanie takich danych jest opcjonalne; jeśli jednak użytkownik nie wyrazi zgody, dostęp i korzystanie z niektórych usług może być niemożliwe, w tym:

 • zakup i dostawa produktów sprzedawanych za pośrednictwem naszej strony;
 • rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z korzystaniem z naszych usług;
 • proponowanie produktów lub usług zgodnych z zainteresowaniami użytkownika;
 • zapobieganie i wykrywanie wszelkich oszustw lub nadużyć komputerowych;
 • bezpośrednia komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości osobistych.

5.1 Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Sipoko może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wysyłania informacji i komunikatów promocyjnych, a także wysyłania biuletynów i kodów rabatowych. Podanie danych osobowych w celach opisanych tutaj jest dobrowolne: użytkownik może de facto w dowolnym momencie odwołać zgodę wyrażoną w tych celach, kontaktując się z naszą pomocą za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w sekcji Obsługa pod nagłówkiem „Skontaktuj się z nami”.

5.2 Przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi klienta

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu ogólnej obsługi klienta lub w celu odpowiedzi na jego prośby lub zgłoszenia. Podanie danych osobowych w celach opisanych tutaj jest dobrowolne: użytkownik może de facto w dowolnym momencie odwołać zgodę wyrażoną w tych celach, kontaktując się z naszą pomocą za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w sekcji Obsługa pod nagłówkiem "Skontaktuj się z nami". W przypadku odwołania niemożliwa będzie odpowiedź na przesłane żądania lub zgłoszenia.

5.3 Przetwarzanie danych osobowych w celach administracyjnych i księgowych

W przypadku zakupu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zarówno przez Sipoko, jak i Sprzedawcę, od którego zakupiono aktywa, w celach administracyjno-księgowych oraz w celu wystawienia faktury elektronicznej. Płatności będą zarządzane przez zewnętrzną platformę, która będzie przetwarzać dane osobowe oraz dane związane z użytkowaniem i przeprowadzanymi transakcjami przez czas ściśle niezbędny do realizacji jej celów korporacyjnych i prawnych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na oficjalnej stronie Stripe. Zezwolenie na przetwarzanie danych w tym celu jest obowiązkowe, gdyż w przeciwnym razie zawarcie umowy kupna nie będzie możliwe.

5.4 Przetwarzanie danych osobowych w celu profilowania

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez Sipoko w celu śledzenia zachowania na stronie w zakresie nawigacji (wyświetlane kategorie, ewentualne porzucone koszyki, metody płatności itp.) oraz w celu umożliwienia użytkownikowi przeglądania treści zgodnych z jego zainteresowaniami. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę i sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w celu profilowania, kontaktując się z naszą pomocą poprzez formularz dostępny w sekcji Obsługa pod nagłówkiem "Skontaktuj się z nami". Operacja ta nie wpływa na możliwość rejestracji w serwisie, dokonywania zakupów czy korzystania z usług udostępnianych przez serwis.

5.5 Przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania korzystania z witryny

Sipoko będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z usług dostępnych w serwisie, a także monitorowania zachowań i rozmów publicznych (wymiany opinii lub recenzji). Monitorowanie to jest konieczne, aby uniknąć wszelkich sporów, które mogłyby powstać między samymi użytkownikami (lub między Sprzedawcą a Konsumentem) oraz aby zapewnić użytkownikowi, że wszelkie oszukańcze działania są identyfikowane i odradzane. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w tym celu, kontaktując się z pomocą poprzez formularz dostępny w sekcji Obsługa pod nagłówkiem „Skontaktuj się z nami”.

5.6 Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji praw przez użytkownika

W przypadku żądania zwrotu, a także w celu dokonania zwrotu zwracanego towaru, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu odpowiedzi na jego żądania i dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania zwrotu wydanej kwoty. W takim przypadku udzielenie przetwarzania danych w tym celu jest obowiązkowe, gdyż umożliwia Sipoko i Sprzedawcy wywiązanie się z obowiązków prawnych, a Klientowi skorzystanie z praw, które przysługują mu w umowie; w przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł dochodzić swoich praw.

5.7 Przetwarzanie danych osobowych w celu ustalenia lub obrony prawa

Sipoko (a w przypadku zakupu również Sprzedawca) będzie mógł przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia lub obrony jego praw. Posiadacz praw może bowiem wykorzystywać te dane w celu udowodnienia wykonania umowy kupna lub świadczenia usługi, a także potwierdzenia, że odpowiedział na zgłoszenia lub wiadomości wysłane przez użytkownika. Nie ma obowiązku udzielania tego rodzaju leczenia, a w takim przypadku właściciel jest zobowiązany do nieprzetwarzania danych osobowych użytkownika; przypadki, w których prawo musi zostać ustalone lub bronione w sądzie, stanowią wyjątek.

5.8 Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony informacji dotyczących zdrowia osoby

Dane te mogą być odejmowane po zakupie określonych produktów (na przykład określonego przedmiotu na inkontynencję lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej) i są nazywane „Danymi wrażliwymi dotyczącymi zdrowia osoby”, ponieważ pozwalają pośrednio wywnioskować stan zdrowie osoby. Dane te będą przetwarzane przez uprawnionych wyłącznie w celu wykonania umowy kupna oraz w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie obniżonej stawki VAT. Podanie takich danych jest dobrowolne: w rzeczywistości nie istnieje obowiązek prawny, który wymagałby podania takich danych przez użytkownika. Jednakże w przypadku żądania odwołania przetwarzania tych danych, użytkownik nie będzie mógł skorzystać z przewidzianej prawem stawki VAT i nie będzie mógł zawrzeć umowy kupna.


6. Przekazanie danych do sprzedawcy i cel przetwarzania

Jak już opisano w ust. 2, dane osobowe zebrane przez Sipoko mogą zostać przekazane Sprzedawcy w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na zakup lub potrzebuje pomocy w sprawie zakupionego produktu.

W związku z tym cele przetwarzania danych osobowych użytkownika dotyczą wyłącznie realizacji umowy kupna, składania wniosków o zwrot lub zwrot pieniędzy oraz korzystania z usługi pomocy i wiadomości.


7. Czas przechowywania danych przez Sipoko

Sipoko będzie przechowywać wprowadzone dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do umożliwienia użytkownikom ciągłego i płynnego korzystania z naszych usług oraz, bardziej ogólnie, do realizacji celów opisanych w niniejszym oświadczeniu.

Ponadto dane dotyczące zamówień i transakcji dokonanych przez użytkownika będą zachowane, aby w prostszy i bardziej intuicyjny sposób mógł je zbadać i w razie potrzeby powtórzyć zamówienie.


8. Czas przechowywania danych przez Sprzedawcę

Dane otrzymane od Sprzedającego będą przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia umowy kupna (przygotowanie przesyłki, wysłanie zamówienia, dostawa).

Następnie sprzedawca może przechowywać dane przez kolejne 30 dni od momentu dostarczenia towaru, aby móc odpowiedzieć na wszelkie żądania zwrotu lub zwrotu pieniędzy ze strony użytkownika.


9. Komu ujawniane są dane

Dane osobowe podane podczas korzystania z witryny i jej usług zostaną przekazane wyłącznie sprzedawcy produktu w przypadku dokonania zakupu, który z kolei przekaże te dane kurierowi odpowiedzialnemu za wysyłkę zamówienia.

Dane te nie będą udostępniane firmom zewnętrznym ani podmiotom niepowiązanym; Użytkownicy w każdym przypadku zostaną poinformowani w przypadku konieczności udostępnienia danych osobom trzecim i będą mogli wybrać, czy zezwolić na ich udostępnianie.


10. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników, oprócz tego, że są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu, będą chronione w najlepszy możliwy sposób poprzez zapewnienie bezpieczeństwa naszych baz danych.

 • Te bazy danych będą widoczne tylko dla personelu; Sprzedawcy będą znali dane osobowe użytkownika tylko w przypadku zakupu.
 • Podczas transmisji danych wykorzystywane są protokoły i programy szyfrujące w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Ponadto sprzedawcy zobowiązują się przekazywać dane osobowe użytkowników kurierom tylko i wyłącznie w celu zapewnienia wysyłki towarów i zawsze z zachowaniem możliwie najlepszych zabezpieczeń.


11.Do jakich danych użytkownicy mogą mieć dostęp i jakie są ich prawa w tym zakresie

Istnieje kilka danych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej platformy; główne dotyczą danych osobowych wprowadzonych podczas rejestracji i dostępnych w sekcji "Szczegóły profilu", informacji o złożonych zamówieniach i zainicjowanych żądaniach zwrotów, ustawień dotyczących otrzymywania wiadomości e-mail (porzuconych koszyków lub newsletterów).

Ponadto użytkownik może dochodzić następujących praw:

 • PRAWO DOSTĘPU: osoba, której dane dotyczą, może żądać od Sipoko lub Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, celów przetwarzania, odbiorców, którym dane osobowe będą ujawniane oraz w celu wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • PRAWO DO SPROSTOWANIA: zainteresowany może zażądać od Sipoko lub Sprzedawcy zmiany swoich danych osobowych lub zażądać i uzyskać integrację wszelkich danych osobowych uznanych za niekompletne.
 • PRAWO DO ODWOŁANIA: zainteresowany ma prawo do uzyskania od Sipoko lub Sprzedawcy usunięcia dotyczących go danych osobowych w przypadku, gdy nie są one już potrzebne do rozwiązania umowy lub w przypadku, gdy są one traktowane niezgodnie z prawem.
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA: zainteresowana strona może zażądać od Sipoko lub Sprzedawcy ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku stwierdzenia przez nich nieprawidłowości przekazanych danych lub w przypadkach, w których są one wykorzystywane bezprawnie, ale bez żądania ich odwołania.
 • PRAWO DO PRZENOSZENIA: osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora danych otrzymania jej danych osobowych w dokumencie, który można przeglądać na dowolnym urządzeniu, aby móc je bez przeszkód przesłać innemu posiadaczowi praw.
 • PRAWO DO SPRZECIWU: zainteresowana strona może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, mając za podstawę prawnie uzasadniony interes administratora danych. Ponadto zainteresowana strona może również wyrazić sprzeciw w celach marketingowych i profilowania związanych z telemarketingiem bezpośrednim.

Użytkownik może skorzystać z jednego z wymienionych powyżej uprawnień, korzystając ze specjalnego formularza udostępnionego przez Sipoko.

Formularz zapytania
12. Podstawy prawne

Zgodnie z tym, co jest raportowane w europejskich ogólnych rozporządzeniach dotyczących ochrony danych osobowych, przetwarzanie takich danych musi opierać się na bardzo konkretnej podstawie prawnej. W zależności od celów przetwarzania Sipoko stosuje różne podstawy prawne:

 • zgoda użytkownika, gdy ten ostatni wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w jednym z celów określonych w ust. 5 niniejszej informacji;
 • realizacja umowy kupna, gdy dane osobowe użytkownika są przekazywane sprzedawcy, który wyśle towar;
 • wypełnienie obowiązków prawnych, gdy zbieramy dane dotyczące sprzedawców i dostawców w celu identyfikacji;
 • ochrona interesów użytkowników, gdy staramy się zapobiegać oszustwom lub nadużyciom lub je wykrywać


13. Obowiązek powiadomienia

Informacje te mogą podlegać zmianom; z tego powodu zalecamy częste sprawdzanie tego dokumentu, aby być zawsze informowanym o wszelkich zmianach lub aktualizacjach.

Czy ta strona była pomocna?