Masz firmę w Polsce?
Zdobądź darmowy sklep na Sipoko.pl
Zacznij od razu sprzedawać swoje produkty tysiącom potencjalnych klientów

Warunki korzystania

Kredyty związane z zakupionymi przez kupujących produktami można dokonać natychmiast lub w ciągu 14 dni od daty zakupu, wykorzystując dostępne środki rezerwowe; decyzja ta należy do kierownictwa Sipoko.Niniejsze ogólne warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem platformy handlowej, przy czym rozumie się, że w przypadku sporów lub problemów dowolnego rodzaju obowiązują warunki użytkowania obowiązujące w momencie zakupu przez użytkownika. Rejestrując się na stronie, a następnie wysyłając zamówienie przez użytkownika, ten ostatni oświadcza, że przeczytał i zaakceptował ten warunek; z tego powodu użytkownik jest proszony o uważne zapoznanie się z nimi przed zarejestrowaniem się w serwisie i skorzystaniem z powiązanych usług.INFORMACJE PRAWNE

Firma Sipoko SRLS, z siedzibą przy Via Casilina 140, 00038 Valmontone (RM), Włochy, oferuje swoim użytkownikom platformę handlową, dostępną za pośrednictwem strony internetowej www.sipoko.com, w której strony trzecie (zwane dalej „sprzedawcami”) mogą sprzedawać swoje produkty użytkownikom (zwanymi również „konsumentami”). Warunki zakupu dostępne są na dole strony lub klikając w ten link -> Ogólne warunki sprzedaży.

Sipoko działa wyłącznie jako pośrednik, udostępniając użytkownikom oferty proponowane przez profesjonalnych sprzedawców regularnie zarejestrowanych w serwisie; Sipoko nie jest zatem bezpośrednim sprzedawcą produktów widocznych na stronie; produkty będą odpowiednio oznaczone słowami „Sprzedawane przez [nazwa sprzedawcy]” dostępnymi w karcie produktu.


⦁ AKCEPTACJA I ZMIANA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Poniższe warunki użytkowania mają na celu przede wszystkim określenie warunków dostępu i korzystania z platformy handlowej. Jego użycie oznacza zatem jego pełną akceptację przez użytkownika bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Z zastrzeżeniem zmian, Sipoko zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych warunkach w przypadku rozwoju swoich usług; w takim przypadku sprzedawcy i użytkownicy zostaną o tym poinformowani stosownym powiadomieniem.


⦁ ROLA SIPOKO

Sipoko działa jako pośrednik między sprzedawcą a konsumentem, nie obejmując w ten sposób roli bezpośredniego sprzedawcy produktów na stronie. W przypadku reklamacji Kupujący musi skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono towar, korzystając z funkcji wiadomości udostępnionej przez portal.
Sprzedający będzie odpowiedzialny za samodzielne rozpatrzenie reklamacji, a w przypadku żądania zwrotu towaru będzie musiał sam zająć się całą procedurą (w tym zwrotem kosztów).
Sipoko zastrzega sobie prawo do ingerencji w przypadku, gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do ww. reklamacji w maksymalnym terminie 24 godzin od momentu otrzymania (patrz Gwarancja bezpiecznych zakupów).


⦁ NAWIGACJA I REJESTRACJA STRONY - UŻYTKOWNICY
Przeglądanie strony jest całkowicie bezpłatne; Sipoko zobowiązuje się do zapewnienia, że rynek jest dostępny codziennie, 24 godziny na dobę (bez uszczerbku dla jakichkolwiek przerw spowodowanych problemami technicznymi). W takim przypadku Sipoko nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej ze zwykłą konserwacją strony w przypadku, gdy użytkownik nie może uzyskać dostępu.

Założenie konta użytkownika jest bezpłatne i zastrzeżone dla osób fizycznych, które są w stanie zaakceptować niniejsze ogólne warunki korzystania z serwisu. W przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zgodę względną mogą wyrazić podmioty sprawujące władzę rodzicielską, które zobowiązują się również do nadzorowania wykonywanych przez siebie czynności. Dane zbierane podczas rejestracji (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, hasło) będą przetwarzane zgodnie z Kodeksem prywatności oraz zgodnie z Informacją o danych osobowych, którą użytkownik musi oświadczyć, że przeczytał i zawarte w momencie samej rejestracji.

Prośba o założenie konta przez użytkownika jest nieodpłatna i dobrowolna oraz umożliwia dokonywanie różnych czynności za pośrednictwem serwisu, w tym:
i. zmiany swoich danych osobowych, takich jak adresy rozliczeniowe i adresy do wysyłki;
ii. zarządzać powiadomieniami e-mail o nowościach i listach życzeń;
iii. składać zamówienia;
iv. skontaktować się ze sprzedawcami lub poprosić o pomoc;
v. korzystać ze wszystkich usług udostępnianych przez Sipoko.

Ponadto po utworzeniu konta użytkownik wyraźnie i swobodnie prosi o następujące usługi:
i. być na bieżąco z nowościami i/lub rabatami i/lub specjalnymi okazjami dedykowanymi użytkownikowi;
ii. wprowadzać recenzje i komentarze dotyczące zakupionych produktów i/lub sprzedawców, od których te towary zostały zakupione;
iii. zgłosić produkt w przypadku niezgodności i/lub sprzedawcę w przypadku poważnego postępowania wobec zainteresowanej strony.
Poświadczenia dostępu należy przechowywać z rozwagą i uwagą; mogą być używane tylko i wyłącznie przez użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy użytkownik ma jakiekolwiek podejrzenia dotyczące nielegalnego korzystania z jego konta, ten ostatni zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sipoko za pomocą metod kontaktowych dostępnych na stronie (Formularz Kontaktowy) lub na dole niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe wprowadzone na etapie zakładania konta i późniejszej rejestracji są kompletne i zgodne z prawdą, tym samym zobowiązuje się chronić Sipoko przed jakimikolwiek szkodami i/lub sankcjami związanymi z naruszeniem regulaminu.
Zabrania się korzystania z serwisu:
i. w celu spowodowania nieprawidłowego działania lub uszkodzenia rynku;
ii. w celach niedozwolonych przez prawo lub do popełnienia nielegalnych działań;
iii. przeszkadzać lub szkodzić innym użytkownikom i/lub sprzedawcom.
W przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub niniejszych ogólnych warunków użytkowania, Sipoko zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do serwisu i/lub zawieszenia konta i/lub zamknięcia konta.


⦁ ODMOWA DOSTĘPU DO WITRYNY

Podczas zakładania konta użytkownik zobowiązuje się podać (na swoją pełną odpowiedzialność) wszystkie dane wymagane do prawidłowej identyfikacji. Takie dane muszą być dokładne, kompletne i stale aktualizowane w przypadku zmian.

Bez jego zgody nie będzie można uzyskać dostępu do obszaru osobistego innego użytkownika, a także korzystać z własnego konta użytkownika w celach zawodowych i/lub handlowych.
W przypadku poważnych naruszeń niniejszych warunków użytkowania, obowiązujących przepisów i/lub w przypadku próby oszustwa, Sipoko może w dowolnym momencie odmówić dostępu do strony i/lub częściowo lub całkowicie zablokować konto użytkownika.

⦁ RECENZJE I KOMENTARZE

Zarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać recenzje lub komentarze dotyczące zakupionych produktów lub sprzedawców, o ile treść takich komentarzy nie jest nielegalna (obsceniczna, zniesławiająca, zastraszająca) lub szkodliwa dla prywatności innych osób.
Przesyłając komentarze i/lub recenzje za pośrednictwem strony, użytkownik akceptuje, że mogą one być publikowane, modyfikowane, tłumaczone lub dostosowywane w dowolnym momencie przez Sipoko (bez uszczerbku dla jakichkolwiek osobistych praw użytkownika). Jednocześnie użytkownik akceptuje, że prawa te są nieodwołalne przez cały okres obowiązywania praw własności intelektualnej i przemysłowej związanych z takimi treściami.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłączną własnością takich treści i że Sipoko nie jest obca wszelkim uszczerbkom związanym z wyżej wymienionymi treściami.


⦁ ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, dane osobowe i wiadomości przekazywane za pośrednictwem platformy handlowej podlegają jego pełnej odpowiedzialności. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do publikowania komentarzy i/lub recenzji, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, w tym:
i. rozpowszechniać informacje sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i porządkiem publicznym;
ii. nękać w jakikolwiek sposób innych użytkowników regularnie zarejestrowanych w serwisie;
iii. uprawiać propagandę;
iv. wysyłać wiadomości zawierające wirusy komputerowe lub programy stworzone specjalnie w celu ograniczenia funkcjonalności komputera lub oprogramowania;
v. rozpowszechniać publikacji i/lub informacji, które są zniesławiające lub zastraszające innych użytkowników.

Język używany do publikowania komentarzy i/lub recenzji, oceny zamówień lub kontaktowania się ze sprzedawcami nie może być obraźliwy i/lub grożący.
Wszystkim użytkownikom, którzy nie przestrzegają tych przepisów, grozi ściganie cywilne i karne, także w związku z naruszeniem praw autorskich.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SIPOKO

W przypadku przerw w świadczeniu usług niezależnych od Sipoko, Sipoko nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
i. występują błędy w transmisji danych;
ii. następuje utrata możliwości biznesowych;
iii. wystąpią inne straty jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, nieprzewidywalne lub w żadnym wypadku nie związane z działaniami i/lub zaniechaniami ze strony Sipoko.
Ponadto Sipoko nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania, jeżeli wynikają one z nieprzewidywalnych okoliczności i/lub siły wyższej.⦁ NAWIGACJA I REJESTRACJA STRONY - SPRZEDAWCY

Przeglądanie strony jest całkowicie bezpłatne; Sipoko zobowiązuje się do zapewnienia, że rynek jest dostępny codziennie, 24 godziny na dobę (bez uszczerbku dla jakichkolwiek przerw spowodowanych problemami technicznymi).
Utworzenie konta sprzedawcy jest bezpłatne i zastrzeżone dla osób, które są w stanie zaakceptować niniejsze warunki korzystania z serwisu. Aby móc pełnić rolę sprzedawcy na Sipoko, konieczne będzie posiadanie numeru VAT i bycie częścią firmy już działającej we własnym obszarze odniesienia.

Dane zbierane w momencie rejestracji (nazwa firmy, NIP, zaświadczenie o rejestracji firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail) będą przetwarzane zgodnie z Kodeksem Prywatności oraz zgodnie z informacją o danych osobowych że sprzedawca musi oświadczyć, że przeczytał i zrozumiał w momencie rejestracji.
Prośba o założenie konta przez sprzedawcę jest bezpłatna i dobrowolna i umożliwia dokonywanie za pośrednictwem serwisu różnych czynności, w tym:
i. wystawiać swoje produkty na sprzedaż;
ii. wystawiać swoje produkty na sprzedaż;
iii. poprosić o pomoc w przypadku problemów;
iv. modyfikować i/lub usuwać produkty zamieszczone w serwisie;
v. korzystać ze wszystkich usług udostępnianych przez Sipoko.

Ponadto, po utworzeniu konta, sprzedawca wyraźnie i dobrowolnie żąda następujących usług:
i. być na bieżąco z wiadomościami i/lub specjalnymi okazjami dedykowanymi sprzedawcy;
ii. skorzystaj z usługi pokazowej, dzięki której możesz sprzedawać swoje produkty;
iii. zapewnić pomoc użytkownikom, którzy o to poproszą.

Poświadczenia dostępu podane podczas rejestracji na stronie muszą być przechowywane z ostrożnością i uwagą; mogą być używane tylko i wyłącznie przez sprzedawcę i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. W tym sensie sprzedający gwarantuje, że dane wprowadzone podczas fazy rejestracji są kompletne i zgodne z prawdą i zobowiązuje się do utrzymania Sipoko za granicą w przypadku jakichkolwiek szkód i/lub sankcji związanych z naruszeniem niniejszych zasad.

Zabrania się korzystania z serwisu:
i. w celu spowodowania awarii i/lub uszkodzenia rynku;
ii. w celach niedozwolonych przez prawo i/lub do popełnienia nielegalnych działań;
iii. przeszkadzać innym sprzedawcom i/lub użytkownikom.

W przypadku naruszenia postanowień obowiązującego prawa lub niniejszych ogólnych warunków użytkowania, Sipoko zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do serwisu i/lub zawieszenia konta i/lub zamknięcia konta firmowego.


⦁ OFERTY NA STRONIE I PROCEDURA ZAMÓWIEŃ

Zestaw ofert na giełdzie tworzą sprzedawcy, którzy będą odpowiedzialni wyłącznie za:
i. kompletność informacji zawartych w karcie produktu;
ii. zgodność produktu oferowanego do sprzedaży;
iii. cena sprzedaży.

Gdy użytkownik jest zainteresowany produktem, musi przystąpić do zamówienia, wkładając ten produkt do koszyka i po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, przystąpić do potwierdzenia poprzez dokonanie płatności.
Od momentu otrzymania zamówienia sprzedawca musi przestrzegać terminów wysyłki określonych w fazie modyfikacji profilu. Przypominamy, że będzie można wybrać między wysyłką Bezpłatną a Ekspresową.


⦁ PŁATNOŚCI

Na potrzeby sprzedaży na Sipoko, Sprzedający akceptuje utworzenie konta Stripe (całkowicie darmowego), aby móc zarządzać przepływem pieniędzy do i z konta bankowego podanego podczas fazy rejestracji firmy.

Usługę obsługi płatności świadczy firma „Stripe Inc.”, której przekazywane będą dane dotyczące firmy oraz rachunku bankowego, na który będą zarządzane płatności związane ze sprzedażą zrealizowaną na Sipoko.pl.

Ta usługa podlega zaakceptowaniu „Umowy na połączone konto Stripe” dostępnej na oficjalnej stronie internetowej firmy; gdy konto firmowe zostanie połączone z kontem Stripe, będzie można zacząć otrzymywać płatności.

Kredyty związane z zakupionymi przez kupujących produktami można dokonać natychmiast lub w ciągu 14 dni od daty zakupu, wykorzystując dostępne środki rezerwowe; decyzja ta należy do kierownictwa Sipoko.


⦁ ZMIANY SERWISU/ZMIANY WARUNKÓW

W celu oferowania nowych usług lub przestrzegania przepisów prawa lub regulacji, Sipoko zastrzega sobie prawo do zmiany (w dowolnym momencie) zasad na stronie i odpowiednich ogólnych warunków użytkowania opisanych tutaj.
Użytkownik jest zatem proszony o pobranie i zachowywanie ogólnych warunków użytkowania obowiązujących w momencie rejestracji w serwisie oraz przeglądanie ich za każdym razem, gdy przygotowuje się do złożenia zamówienia.


⦁ KONTAKT Z NASZĄ OBSŁUGĄ KLIENTA

Istnieje możliwość zwrócenia się o informacje lub uzyskania pomocy, kontaktując się z obsługą klienta, wypełniając odpowiedni formularz w sekcji Obsluga pod nagłówkiem Skontaktuj się z nami. Sipoko zobowiązuje się jak najszybciej odpowiadać na prośby użytkowników o pomoc.

Czy ta strona była pomocna?