Masz firmę w Polsce?
Zdobądź darmowy sklep na Sipoko.pl
Sprzedawaj swoje produkty tysiącom klientów

Warunki sprzedazy

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ZAKRES STOSOWANIA OWS

Oferta i sprzedaż produktów dokonywana za pośrednictwem strony Sipoko.pl stanowią umowę zawieraną na odległość, która podlega oraz Rozporządzenia Ustawodawczego nr 70/ 2003 w sprawie regulacji handlu elektronicznego.


"[...] umowa zawierana na odległość oznacza umowę, której przedmiotem są towary lub usługi zawarte pomiędzy profesjonalistą a konsumentem w ramach systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość organizowanego przez profesjonalistę."


Do każdego zamówienia złożonego na odległość przez osobę fizyczną będącą konsumentem stosuje się „Ogólne Warunki Sprzedaży dla konsumentów”, natomiast sprzedaż dokonywaną przez osoby fizyczne jako sprzedawców regulują „Ogólne Warunki Sprzedaży dla sprzedawców”. Z tego powodu konsumenci nie mogą korzystać z ogólnych warunków sprzedaży zarezerwowanych dla sprzedawców i odwrotnie.
Sipoko zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania odpowiedniego ogłoszenia na stronie głównej serwisu. Dlatego użytkownicy są zachęcani do regularnego dostępu do niej, aby zapoznać się z najnowszą wersją przed dokonaniem zakupu.
Ogólne warunki sprzedaży obowiązują w dniu wysłania zamówienia i są dostępne w języku polskim.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW


WPROWADZANIE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie w odniesieniu do produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Sipoko za pośrednictwem platformy handlowej udostępnionej wszystkim regularnie zarejestrowanym sprzedawcom i konsumentom. Na stronie Sipoko.pl znajduje się platforma handlowa, za pośrednictwem której sprzedawcy sprzedają swoje produkty.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane również CGDV) mają na celu uregulowanie oferty i sprzedaży produktów sprzedawanych za pośrednictwem platformy handlowej Sipoko.pl przez Sipoko. Witryna jest wyłączną własnością Sipoko, która ma prawo do wykorzystywania powiązanych nazw domen, znaków towarowych i znaków wyróżniających.


ZAKRES STOSOWANIA OWS

Oferta i sprzedaż produktów dokonywana za pośrednictwem strony internetowej Sipoko.pl stanowią umowę zawieraną na odległość, która podlega postanowieniom art. regulacja handlu elektronicznego.

"[...] umowa zawierana na odległość oznacza umowę, której przedmiotem są towary lub usługi zawarte pomiędzy profesjonalistą a konsumentem w ramach zorganizowanego przez profesjonalistę systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość."

Do każdego zamówienia złożonego na odległość przez osobę fizyczną jako konsumenta stosuje się „Ogólne Warunki Sprzedaży dla konsumentów”, natomiast sprzedaż dokonywaną przez osoby fizyczne jako sprzedawców regulują „Ogólne warunki sprzedaży dla sprzedawców”. Z tego powodu konsumenci nie mogą korzystać z ogólnych warunków sprzedaży zarezerwowanych dla sprzedawców i odwrotnie.

Sipoko zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania odpowiedniego ogłoszenia na stronie głównej serwisu. Dlatego użytkownicy są zachęcani do regularnego dostępu do niej, aby zapoznać się z najnowszą wersją przed dokonaniem zakupu.
Ogólne warunki sprzedaży obowiązują w dniu wysłania zamówienia i są dostępne w języku polskim.


Poniższe ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych na odległość przez osoby fizyczne, które pełnią rolę konsumentów, po założeniu konta osobistego. W związku z tym należy pamiętać, że procedurę zakupu mogą przeprowadzić wszyscy, którzy ukończyli 18 lat; w przeciwnym razie obowiązkiem podmiotów sprawujących władzę rodzicielską będzie nadzorowanie czynności wykonywanych na terenie obiektu przez małoletnich.


Za konsumenta uważa się:
"[...] osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową."

Sipoko zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień pochodzących od: a) użytkownika, z którym toczy się spór prawny, b) użytkownika, który naruszył niniejsze ogólne warunki sprzedaży i/lub warunki umowy kupna, c) użytkownik, który był zaangażowany w wszelkiego rodzaju oszustwa, d) użytkownicy, którzy podali niekompletne, niedokładne lub fałszywe dane osobowe.


1. Tworzenie konta

1.1 Założenie konta osobistego na stronie Sipoko.pl jest całkowicie bezpłatne. Stworzenia tego można dokonać rejestrując się w serwisie, wypełniając formularz dostępny tutaj lub klikając „Utwórz konto”. Użytkownik musi następnie podać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć przycisk „Załóż konto”.
1.2 Założenie konta umożliwia użytkownikowi nie tylko dokonywanie zakupów produktów, ale także bezpośrednie wykonywanie następujących czynności:
i. modyfikować swoje dane osobowe
ii. sprawdź status zamówienia
iii. dostęp do informacji dotyczących poprzednich zamówień i praktyk zwrotów
iv. skorzystaj z dedykowanych usług (lista życzeń, porównanie produktów)
1.3 Zarejestrowany użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane podczas rejestracji w serwisie są kompletne i zgodne z prawdą, a jednocześnie zobowiązuje się, że Sipoko nie będzie wiązał się z jakimikolwiek szkodami, zobowiązaniami i/lub sankcjami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem zasad rejestracji, lub dotyczące zachowania ich danych uwierzytelniających.


2. Zawarcie umowy kupna

2.1 W celu zawarcia umowy kupna zawartej na rynku, konsument musi dodać żądany produkt lub produkty do swojego koszyka, dokonać zakupu poprzez wysłanie zamówienia i dokonać płatności.
2.2 Zgodnie z Dekretem Legislacyjnym nr 70/2003 Sipoko informuje użytkownika, że: a) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia użytkownik może je zmodyfikować według własnego uznania w celu poprawienia błędów we wprowadzaniu danych, b) niezwłocznie po złożeniu zamówienia zostanie zaakceptowana, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia, c) zamówienie zostanie następnie zapisane w bazie danych Sipoko na czas ściśle niezbędny do wypełnienia tego samego i do wypełnienia zobowiązań prawnych.
2.3 Językiem dostępnym dla Użytkowników do zawarcia umowy jest język polski.


3. Dostępność produktu

3.1 Produkty dostępne na stronie to te, które można obejrzeć na stronie głównej samej witryny i/lub prezentowane na stronach internetowych w momencie składania zamówienia przez konsumenta.
3.2 Do każdego produktu dołączona zostanie karta, w której konsument może znaleźć wszystkie informacje dotyczące cech samego produktu, a także informacje dotyczące jego dostępności. Ponieważ jednak witrynę może odwiedzać jednocześnie wielu użytkowników, niektóre produkty mogą być dostępne, ponieważ są wyprzedane lub nie są dostępne od razu.
3.3 Jeżeli produkt nie jest już dostępny z przyczyn wskazanych w pkt 3.2 niniejszych warunków sprzedaży, sprzedawca zawiadomi o tym użytkownika drogą mailową, bez uszczerbku dla praw przysługujących mu z mocy prawa.
3.4 Zgodnie z art. 64 Kodeksu Konsumenckiego, użytkownik ma prawo rozwiązać umowę lub zaakceptować jedną z propozycji sprzedawcy produktu dotyczących opóźnienia w dostawie lub możliwości zwrotu wydanej kwoty.
3.5 W przypadku, gdy użytkownik zażąda zwrotu kwoty wydanej na zakup towaru, sprzedawca dokona zwrotu bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od wysłania zamówienia. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności wybranej przez użytkownika w momencie zakupu.


4. Informacje o produkcie

4.1 Do każdego produktu dostępnego na stronie dołączona jest karta ilustrująca jego główne cechy. Opisy i zdjęcia odnoszące się do produktów mają na celu jak najwierniejsze odtworzenie rzeczywistych cech produktu; jednak niektóre informacje mogą odbiegać od rzeczywistości pod względem koloru lub rozmiaru ze względu na ustawienia komputerów używanych przez użytkowników do ich przeglądania. Dlatego dane te muszą być orientacyjne i z tolerancjami użytkowania.


5. Informacje o cenie

5.1 Wszystkie ceny publikowane na stronie są wyrażone w euro i zawierają podatek VAT oraz koszty wysyłki.
5.2 W przypadku, gdy ceny ulegną zmianie, Sipoko przypomina, że cena, która zostanie obciążona użytkownika, będzie ceną wskazaną na stronie w momencie składania zamówienia. Użytkownik nie będzie zatem mógł odwołać się od prawa do skorzystania z wcześniej zaproponowanej ceny, jeśli nie jest ona już dostępna w momencie wysłania zamówienia. 
5.3 W przypadku produktów oferowanych w serwisie po obniżonej cenie, karta wskaże pełną cenę, od której naliczany jest rabat i czemu odpowiada ta pełna cena.


6. Warunki płatności

6.1 W celu wysłania zamówienia dotyczącego produktu konieczne jest zapoznanie się, zapoznanie się i zrozumienie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Wysłanie zamówienia oznacza jego całkowitą akceptację.
6.2 Konsument, aby zapłacić za towar, który zamierza kupić, będzie mógł wybrać jedną z różnych metod płatności: PayPal, karta kredytowa lub debetowa, płatność w ratach za pośrednictwem Klarna, Link. Przypominamy, że Sipoko akceptuje wszystkie główne obwody płatnicze (Visa, Mastercard, American Express). Sprzedawca wyśle produkt dopiero po potwierdzeniu pomyślnej płatności.
6.3 Własność produktów przechodzi ze sprzedawcy na użytkownika w momencie wysyłki, rozumianym jako moment przekazania produktu przewoźnikowi, który zajmie się przesyłką. Ryzyko utraty lub uszkodzenia nie leży zatem po stronie Sipoko, lecz przechodzi na użytkownika w momencie fizycznego objęcia przez niego w posiadanie zamówionych produktów.
6.4 W momencie płatności konsument zostanie przekierowany na stronę kasy, gdzie może wybrać preferowaną przez siebie metodę płatności. Dane wprowadzone na tym etapie nie będą przechowywane na naszych serwerach, co gwarantuje maksymalne możliwe bezpieczeństwo.
6.5 W przypadku, gdy obciążenie nie powiedzie się, sprzedawca nie jest zobowiązany do wysyłki zamówienia i prześle wiadomość do użytkownika, który zostanie poproszony o uiszczenie należności.
6.6 W przypadku żądania zwrotu należna użytkownikowi kwota zostanie przelana na tę samą kartę kredytową, której użyto do dokonania zakupu. Czas zaksięgowania tej kwoty zależy od instytucji, która wydała kartę; wszelkie opóźnienia nie są zatem przypisywane Sipoko i/lub sprzedającemu.


7. Wysyłka i dostawa produktów

7.1 W momencie zakupu będzie można wybrać pomiędzy dwoma rodzajami wysyłki: Bezpłatną i Ekspresową. Darmowa wysyłka nie obejmuje dodatkowych kosztów, natomiast wysyłka ekspresowa zapewnia dodatkowy koszt w wysokości 17,84 zł.
7.2 Czas dostawy uzależniony jest od terminu ustalonego przez sprzedającego podczas rejestracji w serwisie. Na karcie produktu będzie można zobaczyć szacowany dzień dostawy zarówno dla bezpłatnej wysyłki, jak i ekspresowej wysyłki.
7.3 W momencie wysyłki użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, która go o tym poinformuje; w ww. wiadomości będzie można zobaczyć podsumowanie zamówienia oraz jego kod identyfikacyjny.
7.4 Produkty mogą być dostarczone tylko do tych, którzy posiadają poprawny adres do wysyłki na terenie Polski; w związku z tym na terenie Polski nie odbywają się przesyłki dla obywateli niebędących rezydentami.
7.5 Obowiązek dostawy jest spełniony po przekazaniu materiału lub kontroli przez użytkownika. Dostawa odbywa się na poziomie ulicy i będzie realizowana, o ile nie wskazano inaczej, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 (z wyłączeniem świąt).
7.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wycofanie produktu jest jego szczególnym obowiązkiem wynikającym z umowy kupna.
7.7W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia towaru, konsument musi skontaktować się ze sprzedawcą, od którego towar został zakupiony, zwalniając w ten sposób Sipoko z jakiejkolwiek odpowiedzialności.


8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1 Konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zakupu produktu w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, bez konieczności podawania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów określonych w szczegółowym dokumencie dostępnym tutaj.
8.2 Wyżej wymieniony okres odstąpienia wygasa 30 dni po fizycznym wejściu w posiadanie zasobu przez użytkownika. W przypadku zakupów składających się z wielu partii lub części, termin ten wygasa, gdy użytkownik wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego produktu.
8.3 Użytkownik decydujący się na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy musi powiadomić sprzedawcę, od którego zakupiono towar przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.4 W przypadku odstąpienia Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru, bez obciążania Konsumenta dodatkowymi kosztami. Podobnie sprzedawca musi zapewnić pełny zwrot kosztów poniesionych przez użytkownika nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty żądania wypłaty. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył użytkownik w początkowej transakcji.
8.5 Produkt należy przechowywać, obchodzić się z nim i sprawdzać z należytą starannością oraz zwracać go w stanie nienaruszonym, kompletnym we wszystkich częściach iw pełni sprawny. Muszą również dołączyć do niego wszystkie akcesoria i ulotki obecne w momencie zakupu, a także doskonale nadające się do użytku, do którego jest przeznaczony.
8.6 Jeżeli prawo odstąpienia nie zostanie wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie spowoduje to rozwiązania umowy, a prawo do zwrotu kosztów wygaśnie.   
8.7 Obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem towaru do sprzedawcy jest wyłączony w przypadkach, gdy konsument dokonał zakupu danego towaru przez pomyłkę; w tym przypadku to sam konsument zajmie się wszystkim, od zwrotu towaru po wszelkie wynikające z tego koszty.


9. Karta Podarunkowa

9.1 Sipoko oferuje konsumentom możliwość zakupu Karty Podarunkowej, którą można wysłać pocztą elektroniczną do dowolnej osoby zamieszkałej w Polsce.
9.2 Karta jest ważna tylko na terenie Polski i może być wykorzystana tylko do przedmiotów oferowanych do sprzedaży na stronie www.sipoko.pl
9.3 Karta jest ważna 5 lat od momentu aktywacji, czyli od dnia dostarczenia karty odbiorcy. Po wygaśnięciu ważności karty nie można odnawiać ani wykorzystywać do zakupu przedmiotów, a żadna wartość rezydualna nie może zostać zwrócona ani zamieniona na gotówkę.
9.4 Karta może być używana w jednym rozwiązaniu lub w kilku rozwiązaniach, aż do osiągnięcia dostępnej sumy. W przypadku przekroczenia tej kwoty różnicę należy dopłacić za pomocą jednej z metod płatności dostępnych w serwisie.
9.5 Kartę można doładować od minimum 50 (pięćdziesiąt) do maksymalnie 1500 (tysiąc pięćset) euro.
9.6 Sipoko nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnienie w otrzymaniu karty przez odbiorcę z powodu siły wyższej lub w każdym przypadku niezawinionej przez Sipoko (wiadomość e-mail uznana za spam, przerwanie systemów komunikacji, niedokładność danych odbiorcy).


10. Dyrektywa Omnibus

10.1 Komisja Europejska wydała dyrektywę UE 2019/2161 (zwaną Omnibus), której głównym celem jest aktualizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów dokonujących zakupów online.
10.2 Zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą Sipoko zapewnia, że na rynku nie ma sponsorowanych ani płatnych reklam; reklamy w serwisie będą wyświetlane potencjalnemu nabywcy na podstawie słów kluczowych wprowadzonych przez niego w fazie wyszukiwania.
10.3 Sipoko gwarantuje, że recenzje na stronie są zgodne z prawdą i pochodzą od użytkowników, którzy faktycznie kupili produkty lub skorzystali z jednej z usług udostępnianych przez Sipoko. Kontrole te będą przeprowadzane poprzez codzienne sprawdzanie opublikowanych recenzji i weryfikację prawdziwości rozliczeń.
10.4 Sipoko gwarantuje, że ceny dostępne na stronie nie są spersonalizowane, a zatem nie reagują na żaden zautomatyzowany proces. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży są ustalane bezpośrednio przez sprzedawcę w momencie tworzenia ogłoszenia.
10.5 Dyrektywa ma również zastosowanie w przypadku umów o dostarczanie bezpłatnych treści cyfrowych, w przypadku których konsument musi podać swoje dane osobowe. W takich przypadkach definicja „ceny” jest również rozszerzona na ten rodzaj płatności, a użytkownik ma 14 dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.
10.6 W przypadku nieuczciwych praktyk handlowych konsument ma prawo żądać odszkodowania za szkody, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy kupna.OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA SPRZEDAWCÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają na celu uregulowanie oferty i sprzedaży produktów sprzedawanych za pośrednictwem platformy handlowej Sipoko.pl przez Sipoko.
Witryna jest wyłączną własnością Sipoko, która ma prawo do wykorzystywania powiązanych nazw domen, znaków towarowych i znaków wyróżniających.


ZAKRES STOSOWANIA OWS

Oferta i sprzedaż produktów dokonywana za pośrednictwem strony internetowej Sipoko.pl stanowią umowę zawieraną na odległość, która podlega postanowieniom regulacja handlu elektronicznego.


"[...] umowa zawierana na odległość oznacza umowę, której przedmiotem są towary lub usługi zawarte pomiędzy profesjonalistą a konsumentem w ramach zorganizowanego przez profesjonalistę systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość."


Do każdego zamówienia złożonego na odległość przez osobę fizyczną będącą konsumentem stosuje się „Ogólne Warunki Sprzedaży dla konsumentów”, natomiast sprzedaż dokonywaną przez osoby fizyczne jako sprzedawców regulują „Ogólne Warunki Sprzedaży dla profesjonalistów”. Z tego powodu konsumenci nie mogą korzystać z ogólnych warunków sprzedaży zarezerwowanych dla sprzedawców i odwrotnie.
Sipoko zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania odpowiedniego ogłoszenia na stronie głównej serwisu. Dlatego użytkownicy są zachęcani do regularnego dostępu do niej, aby zapoznać się z najnowszą wersją przed dokonaniem zakupu.
Ogólne warunki sprzedaży obowiązują w dniu wysłania zamówienia i są dostępne w języku polskim.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - SPRZEDAWCÓW

Poniższe ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży produktów dokonywanych za pośrednictwem usługi pokazowej dostępnej na rynku udostępnianej przez Sipoko przez klientów profesjonalnych sprzedawców, którzy działają wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem ich działalności zawodowej.


Za sprzedawcę uważa się:
"[...] osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową lub pośrednik." 

Sprzedawcy będą mogli skorzystać z prawa do sprzedaży na platformie handlowej po utworzeniu konta; aby móc zarejestrować się na stronie, konieczne jest posiadanie numeru VAT i bycie częścią firmy już działającej na własnym polu referencyjnym.


1. Tworzenie konta

1.1 Założenie konta sprzedawcy na Sipoko.pl jest całkowicie bezpłatne. Taką kreację można wykonać rejestrując się w serwisie poprzez wypełnienie formularza dostępnego klikając tutaj lub poprzez sekcję "Zostań sprzedawcą" znajdującą się na górze strony. 
1.2 Dane, które należy wpisać to: a) plan sprzedaży do podpisania, b) nazwa firmy, c) dowód rejestracyjny firmy, d) numer VAT, e) imię i nazwisko przedstawiciela prawnego firmy , f) dokument tożsamości i NIP przedstawiciela ustawowego, g) dodatkowe informacje dotyczące firmy, h) adres e-mail, na który można przesyłać wszelkie wiadomości. Następnie konieczne będzie kliknięcie przycisku „Wyślij”, aby wysłać formularz zapytania.
1.3 Założenie konta sprzedawcy umożliwia: 
i. modyfikować dane dotyczące Twojej firmy
ii. wystawiać swoje produkty na sprzedaż
iii. stworzyć osobisty inwentarz
iv. otrzymywać zamówienia od użytkowników regularnie zarejestrowanych w serwisie
v. otrzymać pomoc
1.4 Sprzedający gwarantuje, że informacje podane podczas rejestracji w Serwisie są kompletne i zgodne z prawdą, a jednocześnie zobowiązuje się, że Sipoko nie będzie podlegać wszelkim szkodom, obowiązkom i/lub sankcjom wynikającym lub związanym z naruszeniem zasad rejestracji lub dotyczącym zachowanie ich poświadczeń.

 
2. Zawarcie umowy kupna

2.1 W celu zawarcia umowy kupna z konsumentem za pośrednictwem platformy handlowej, sprzedawca po otrzymaniu zamówienia musi poczekać na potwierdzenie płatności przez użytkownika, aby przystąpić do wysyłki towaru.
2.2 Zgodnie z Dekretem Legislacyjnym nr 70/2003, Sipoko pragnie określić, że: a) jak tylko sprzedawca otrzyma zamówienie, będzie musiał je wysłać w terminie wskazanym w fazie modyfikacji profilu, b) jak najszybciej w związku z przekazaniem produktu(ów) w ręce kuriera musi on/ona wysłać konsumentowi wiadomość e-mail zawierającą numer śledzenia przesyłki, c) zamówienie będzie następnie przechowywane w bazach Sipoko przez ściśle określony czas niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych.
2.3 Językiem dostępnym dla Użytkowników do zawarcia umowy jest język polski.


3. Wstawianie produktów i tworzenie zapasów

3.1 Po zarejestrowaniu Sipoko udostępnia sprzedawcom usługę pokazową, w której możliwe jest wystawianie swoich produktów na sprzedaż, a następnie udostępnianie ich wszystkim użytkownikom regularnie zarejestrowanym w serwisie.
3.2 Aby przystąpić do tworzenia reklamy dotyczącej produktu, który ma być wystawiony na sprzedaż, musisz wejść do swojego panelu administracyjnego i kliknąć "Produkty". Umożliwi to dodawanie nowych produktów lub importowanie ich za pomocą pliku CSV. W przypadku tworzenia nowych ogłoszeń wskazane jest wypełnienie wszystkich wymaganych przez system pozycji.
3.3 Również w wyżej wymienionej sekcji będzie można również przeglądać stany magazynowe produktów i dokonywać zmian.
3.4 Wstawione produkty muszą następnie zostać zatwierdzone; dopiero gdy sprzedawca otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu, produkt będzie dostępny dla użytkowników i widoczny na stronie. Sipoko zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji produktu w przypadku, gdy ten ostatni narusza jeden lub więcej przepisów dotyczących przepisów dotyczących sprzedaży produktów online.


4. Informacje o produkcie

4.1 Sprzedający jest zobowiązany wobec usługodawcy i użytkowników wypełnić kartę danych technicznych produktu, który zamierza wystawić na sprzedaż, w której należy wpisać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji przedmiotowego produktu.
4.2 W powyższym formularzu sprzedawca musi wskazać kod EAN produktu zawarty w kodzie kreskowym, nazwę produktu oraz wstawić go w najbardziej odpowiedniej kategorii produktowej.
4.3 Konieczne będzie wtedy wprowadzenie ceny sprzedaży; w związku z tym Sipoko przypomina, że koszty wysyłki muszą być również uwzględnione w ostatecznym koszcie produktu. Następnie można wstawić obrazy, liczbę dostępnych sztuk i wszystkie informacje techniczne wymagane przez system.
4.4 Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji, dzięki czemu Sipoko pozostaje poza wszelkimi szkodami, zobowiązaniami i/lub sankcjami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem niniejszych zasad. Ponadto Sipoko zastrzega sobie prawo do zmiany takich informacji w przypadku niedokładnych lub niepełnych opisów.


5. Dostępność produktu

5.1 Sprzedawcy zobowiązani są do niezwłocznego wskazania niedostępności oferowanego do sprzedaży produktu. W przypadkach nagłych i nadmiernych żądań, jeżeli sprzedawca mimo wszystko otrzyma zamówienie na produkt, nie mając czasu na oświadczenie o jego niedostępności, musi niezwłocznie poinformować o tym konsumenta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
5.2 Zgodnie z art. 64 Kodeksu Konsumenckiego, użytkownikowi przysługuje prawo do żądania rozwiązania umowy i związanego z tym zwrotu pieniędzy, bez uszczerbku dla prawa sprzedawcy do zaoferowania możliwości odroczenia przesyłki.
5.3 W przypadku żądania przez konsumenta zwrotu pieniędzy, sprzedawca niezwłocznie i bez zbędnej zwłoki dokona powyższego zwrotu w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od wysłania zamówienia. Zwrotu należy dokonać przy użyciu tej samej metody płatności, jakiej użył użytkownik w momencie zakupu.


6. Informacje o cenie

Wszystkie ceny publikowane na stronie są wyrażone w euro i zawierają podatek VAT oraz koszty wysyłki. Sipoko naliczy dodatkową opłatę w wysokości 17,84 zł, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z wysyłki ekspresowej.
6.1 Sprzedawcy mogą samodzielnie decydować o cenach sprzedaży swoich produktów, a także o ewentualnych zniżkach lub specjalnych promocjach zarezerwowanych dla użytkowników giełdy i/lub w przypadku zakupów dużych ilości produktów.
6.2 Sipoko przypomina, że ceny produktów oferowanych użytkownikom muszą uwzględniać koszty wysyłki; z tego powodu nie będzie możliwe żądanie dodatkowych kosztów związanych z wysyłką produktu.
6.3 W przypadku zmiany ceny produktu, konsument zostanie obciążony kosztem dostępnym na stronie w momencie składania zamówienia. W związku z tym wszelkie zmiany po wysłaniu tego samego nie będą brane pod uwagę.


7. Warunki płatności

7.1 Aby sprzedawać swoje produkty i otrzymywać zamówienia za pośrednictwem platformy handlowej udostępnionej przez Sipoko, konieczne jest przeczytanie, zbadanie i zrozumienie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Przyjęcie zamówienia zakłada pełną akceptację wszystkich Warunków zawartych w niniejszym dokumencie.
7.2 Aby otrzymywać zamówienia i związane z nimi płatności od konsumentów, sprzedawcy muszą posiadać konto Stripe; jeśli go nie masz, będzie można go utworzyć podczas edycji profilu lub łącząc się z oficjalną stroną platformy całkowicie za darmo.
7.3 Kupujący musi następnie podać numer swojej karty kredytowej podczas potwierdzania zamówienia, aby kontynuować płatność; kredyty będą zarządzane przez platformę Stripe Inc. i można je zrealizować natychmiast lub w ciągu 14 dni od daty zakupu.
7.4 W przypadku, gdy kredyt się nie powiedzie, sprzedawca nie jest zobowiązany do wysłania zamówienia i wyśle użytkownikowi wiadomość dotyczącą problemu. W przypadku braku płatności umowę uważa się za rozwiązaną na podstawie art. 1456 Kodeksu Cywilnego.


8. Subskrypcja Marketplace i prowizje od sprzedaży

8.1 Aby skorzystać z usług udostępnianych przez Sipoko, sprzedający mają możliwość subskrypcji „Planu Sprzedawcy” o różnej charakterystyce w zależności od wybranej subskrypcji. Sprzedawcy są proszeni o uiszczenie miesięcznej opłaty, a także procentu sprzedaży, niezależnie od kategorii produktu, do której należy produkt.
8.2 Wymagana opłata miesięczna zależy od rodzaju abonamentu:

  • FREE: bezpłatny co miesiąc z 8% prowizją + 1,43 zł za każdy sprzedany produkt
  • PREMIUM: miesięcznie 233,33 zł (z VAT) z 7% prowizją + 1,43 zł za każdy sprzedany produkt
  • PLATINUM: miesięcznie 709,52 zł (z VAT) z 6% prowizją + 1,43 zł za każdy sprzedany produkt

8.3 Sipoko przypomina, że w każdej chwili można odstąpić od umowy członkostwa w Marketplace.


9. Wysyłka i dostawa produktów

9.1 Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na jego koncie firmowym będzie musiał przystąpić do wysyłki zamówionych produktów na rzecz konsumenta. Sipoko przypomina, że produkty muszą zostać wysłane w terminie określonym przy zmianie profilu, a koszty wysyłki muszą być uwzględnione w ostatecznej cenie produktu.
9.2 Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania użytkownikowi numeru śledzenia przesyłki, w celu umożliwienia mu samodzielnej weryfikacji statusu przesyłki.
9.3 Produkty mogą być wysyłane tylko do tych, którzy mają ważny adres dostawy we Włoszech i będą mogli wybrać jeden z dwóch rodzajów wysyłki: Ekspresową i Bezpłatną.
9.4 Własność produktów przechodzi ze sprzedawcy na konsumenta z chwilą wysyłki, rozumianej jako moment, w którym produkt zostanie przekazany przewoźnikowi, który zajmie się wysyłką. Ryzyko utraty lub uszkodzenia nie jest zatem przypisywane Sipoko ani sprzedawcy, ale zostanie przeniesione na użytkownika, gdy wejdzie on w posiadanie zamówionych produktów.
9.5 Dostawa produktów będzie realizowana, o ile nie wskazano inaczej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00 (z wyłączeniem świąt).
9.6 W przypadku, gdy użytkownik skontaktuje się ze sprzedawcą w sprawie opóźnienia lub niedoręczenia przesyłki, będzie on zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na jego żądania, zwalniając w ten sposób Sipoko z jakiejkolwiek odpowiedzialności.


10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy kupna bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownicy muszą użyć odpowiedniego przycisku dostępnego w sekcji „Moje zamówienia”.
10.2 Obowiązkiem sprzedawcy będzie poniesienie kosztów związanych ze zwrotem towaru w przypadkach, gdy konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy kupna, bez obciążania go dodatkowymi kosztami.
10.3 Sprzedający musi zapewnić pełny zwrot kosztów poniesionych przez użytkownika na zakup towaru nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty żądania odstąpienia. Zwrotu należy dokonać przy użyciu tej samej metody płatności, której użył użytkownik podczas początkowej transakcji.
10.4 Jedynym przewidzianym przypadkiem zwolnienia sprzedawcy z obowiązku poniesienia kosztów zwrotu towaru jest przypadek nieprawidłowego zakupu przez użytkownika żądającego odstąpienia od umowy. Jeżeli prawo odstąpienia nie zostanie wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy, a sprzedawca nie jest związany obowiązkiem zwrotu.
10.5  Jeżeli prawo odstąpienia nie zostanie wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy, a sprzedawca nie jest związany obowiązkiem zwrotu.


OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE

Niezależnie od tego, czy są to użytkownicy, czy sprzedawcy, Sipoko zapewnia każdemu przydatną usługę pomocy przy żądaniu informacji lub wysyłaniu skarg. Istnieje możliwość skontaktowania się z obsługą klienta za pomocą formularza dostępnego w dziale OBSLUGA pod nagłówkiem Skontaktuj się z nami.

Czy ta strona była pomocna?